Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradska skupština. - Zagreb : Grad Zagreb, 2016.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Gradska skupština Grada Zagreba
Materijalni opis:PDF 469,15 KB [79 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/282/165713...
Sadržaj:osoba s invaliditetom
integracija osoba s invaliditetom
jednako postupanje
Zagreb

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655