Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje od 2016. do 2019. godine : [izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka] [e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, 2016.
Tip dokumentacije:program
Stvaratelj dokumenta:Grad Zagreb
Materijalni opis:PDF 1,56 MB [57 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/282/156661...
Sadržaj:vodno gospodarstvo
zaštita voda
divlje odlagalište otpada
onečišćeno područje
Zagreb

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655