Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Vanjski plan zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća [e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, 2014.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Grad Zagreb
Materijalni opis:PDF 2,62 MB [64 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/282/114828/w...
Sadržaj:katastrofa uzrokovana ljudskim djelovanjem
znanost o opasnosti
zaštita okoliša
pomoć postradalima
zaštita kulturne baštine
Zagreb

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655