Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje箃aj o pra鎒nju one鑙规enja zraka na podru鑚u Grada Zagreba (Izvje箃aj za 2004. godinu) [e-dokument] / Institut za medicinska istra緄vanja i medicinu rada Zagreb ; Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno ure餰nje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet. - Zagreb : Institut za medicinska istra緄vanja i medicinu rada Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno ure餰nje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, 2005.
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Grad Zagreb
Institut za medicinska istra緄vanja i medicinu rada
Materijalni opis:19 str.
Jezik:Hrvatski
Podru鑚e djelatnosti:Lokalna i podru鑞a (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/282/42352/ww...
Sadr綼j:kvaliteta zraka
kontrola one鑙规enja
Zagreb

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655