Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2018.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Karlovac
Materijalni opis:PDF 4,93 MB [150 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/300/183060...
Sadržaj:grad
nova tehnologija
gradska infrastruktura
kvaliteta života
poduzetništvo
lokalna uprava
digitalna tehnologija
održivi razvoj
javnost uprave
odnosi građana i vlasti
Karlovac

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655