Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan gospodarenja otpadom Grada Karlovca za razdoblje od 2017. do 2022. godine : nacrt Plana [e-dokument] / HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting. - Karlovac : Grad Karlovac, 2017.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Grad Karlovac
Materijalni opis:PDF 2,39 MB [89 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Investitor: Grad Karlovac.
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/300/174842...
Sadržaj:gospodarenje otpadom
Karlovac

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655