Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godišnje izvješće o radu Savjeta mladih Grada Karlovca za ... godinu [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2017- .
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Grad Karlovac
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2017)
Obuhvaća:* Godišnje izvješće o radu Savjeta mladih Grada Karlovca za ... godinu. 2017 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Sadržaj:mlada osoba
društveno sudjelovanje
Karlovac

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655