Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o tr緄箃u nekretnina za podru鑚e Grada Karlovca za ... godinu [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2017- .
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Grad Karlovac
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2016) ; (2017)
Obuhva鎍:* Izvje规e o tr緄箃u nekretnina za podru鑚e Grada Karlovca za ... godinu. 2016 [e-dokument].
* Izvje规e o tr緄箃u nekretnina za podru鑚e Grada Karlovca za ... godinu. 2017 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Lokalna i podru鑞a (regionalna) samouprava
Sadr綼j:tr緄箃e nekretnina
nekretnina
ekonomska vrijednost
Karlovac

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655