Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Vodič za građane kroz proračun Grada Karlovca za 2016. godinu [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2015.
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Grad Karlovac
Materijalni opis:PDF 4,1 MB [16 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/300/145434...
Sadržaj:lokalni proračun
Karlovac

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655