Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Strategija kulturnog razvoja Grada Karlovca 2014. - 2024. [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2014.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Karlovac
Materijalni opis:PDF 2,49 MB [106 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/300/148111...
Sadržaj:razvojna politika
razvojni plan
Karlovac

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655