Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Strategija integralnog razvoja ruralnih područja Grada Karlovca 2011.-2015. = Strategy for integrated development of rural areas of the City of Karlovac 2011.-2015. [e-dokument] / [uredila: Bojana Markotić Krstinić, stručna savjetnica, odabrana od strane UNDP-a]. - Karlovac : Grad Karlovac, 2012.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Karlovac
Materijalni opis:PDF 10,35 MB [82 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Ova Strategija izrađena je uz pomoć UNDP-a (United Nations Development Programme) u okviru implementacije Projekta "Potpore manje razvijenim područjima Republike Hrvatske u pripremi za Zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije te implementaciju ruralne razvojne politike EU, u smislu smanjenja njihove ranjivosti uslijed klimatskih promjena", kao dijela LIFE programa "Socio-ekonomskog oporavka područja od posebne državne skrbi i manje razvijenih regija u Republici Hrvatskoj: Regija Banovina - Kordun".
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/300/148111...
Sadržaj:razvojna politika
razvojni plan
Karlovac

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655