Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Gradski program za mlade Grada Karlovca 2008.-2012. [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2009.
Tip dokumentacije:program
Stvaratelj dokumenta:Grad Karlovac
Materijalni opis:114 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/300/32358/gr...
Sadržaj:politika prema mladeži
volonterstvo
civilno društvo
društveno sudjelovanje
Karlovac

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655