Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konačni prijedlog zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Hrvatskog sabora
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Materijalni opis:15 str. ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/8/2132/PZ_77...
SKUPNA RAZINA:[05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007.
Sadržaj:Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
nuklearna elektrana
radioaktivni otpad
razgradnja elektrana
gospodarenje otpadom
financiranje
Slovenija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655