Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija o nuklearnoj sigurnosti - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti, NN-MU 013/1995).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Beč, 1994-06-17
Republika Hrvatska je Konvenciju potpisala 1995-04-10
Datum ratifikacije: 1995-12-13
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti.
Područje djelatnosti:Obrana, unutarnji poslovi i nacionalna sigurnost
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:nuklearna sigurnost
nuklearna elektrana

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655