Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 1994- . ISSN 1331-6125.
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo financija
Jezik:Hrvatski
Napomena:Izlazi godi筺je.
TISAK: (1994-1997) ; (1998) ; (1999) ; (2000) ; (2001) ; (2002/2003) ; (2004) ; (2005) ; (2006) ; (2007) ; (2008) ; (2009) ; (2010) ; (2011)
E-DOKUMENT: (1994-1997) ; (1998) ; (1999) ; (2000) ; (2001) ; (2002/2003) ; (2004) ; (2005) ; (2006) ; (2007) ; (2008) ; (2009) ; (2010) ; (2011) ; (2012) ; (2013) ; (2014) ; (2015) ; (2016)
(signatura: H11.2=MFIN-S:002569)
(inv. br.: 0008062)
Vidi:* PRIJEVOD: Annual report of the Ministry of Finance for ... [tisak + e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 1994- . ISSN 1331-6192.
Obuhva鎍:* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 1994-1997 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 1998 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 1999 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 2000 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 2001 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 2002-2003 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 2004 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 2005 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 2006 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 2007 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 2008 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 2009 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 2010 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 2011 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 2012 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 2013 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 2014 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 2015 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e Ministarstva financija za ... godinu. 2016 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Sadr綼j:financijska politika
dr綼vni prora鑥n
op鎖 prora鑥n
prora鑥nska sredstva
prora鑥nska potro筺ja
javni dug

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655