Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

121 Prijedlog kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u srednjoj školi : škola i zajednica [e-dokument] / Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, Prva riječka hrvatska gimnazija. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2021.
122 Prikupljanje i obrada osobnih podataka maloljetnih učenika u obrazovnom sustavu [e-dokument] / Agencija za zaštitu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka, 2017.
123 Prikupljanje i obrada osobnih podataka prilikom prijavljivanja u starački dom [e-dokument] / Agencija za zaštitu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka, 2017.
124 Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama : priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti [e-dokument] / [autori: Dubravka Bevandić, Anamarija Musa]. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2016. ISBN 978-953-8158-00-1.
125 Primjena članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) - savjetovanja s javnošću : smjernice [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2016.
126 Primjena članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) : uputa [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2015.
127 Priručnik o pripremi i otpremanju Azbestnog otpada do ovlaštenog sakupljača [e-dokument] / Grad Novalja. - Novalja : Grad Novalja, 2021.
128 Priručnik sa smjernicama za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji [e-dokument] / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. - Zagreb : Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 2018.
129 Priručnik za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima : Revizija 2. [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2017].
130 Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave [e-dokument] / [autori: Anamarija Musa, Igor Vidačak, Ina Volmut, Sandra Pernar]. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2016. ISBN 978-953-8158-04-9 (tisak) ; 978-953-8158-05-6 (e-dokument).
131 Priručnik za studente s invaliditetom na Ekonomskom fakultetu u Osijeku [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2016.
132 Priručnik za šifriranje prizemnih meteoroloških motrenja [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 1994.
133 Pristup informacijama u postupcima provedbe javnih natječaja za zapošljavanje te postupak izbora i imenovanje putem javnih poziva u tijelima javne vlasti : smjernice [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2016.
134 Procjena i prihvaćanje dokumenata [e-dokument] / Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. - Zagreb : Agencija za ugljikovodike, 2018.
135 Procjena projektnih prijedloga dostavljenih u okviru EU natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava : smjernice za procjenitelje [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, [2014.].
136 Procjena stanja u prostoru i preporuke za unaprjeđenje uređenja prostora Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Savjet prostornog uređenja Države. - Zagreb : Savjet prostornog uređenja Države, 2006. ISBN 953-6793-41-5.
137 Program tehničkih smjernica u hidrologiji : dio A: smjernice za hidrološko nazivlje, oznake i jedinice [e-dokument] / Marijan Babić, Darko Barbalić, Damir Bekić... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2021. ISBN 978-953-49360-2-3.
138 Programske smjernice Ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje 2004.-2007. [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2004.
139 Projekt "Moj glas protiv nasilja" : smjernice za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji [e-dokument] / Ured za ravnopravnost spolova. - Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova, 2014.
140 Protocol for procedure in cases of hate crime [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Human Rights and Rights of the National Minorities. - Zagreb : Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, 2021. ISBN 978-953-7870-11-9.
141 Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2021.
142 Protokol za postupanje prilikom redukcije divljači [e-dokument] / Grad Lepoglava, Gradonačelnik. - Lepoglava : Grad Lepoglava, 2020.
143 Protokol za postupanje prilikom redukcije divljači [e-dokument] / Općina Novigrad Podravski, Načelnik. - Novigrad Podravski : Općina Novigrad Podravski, 2021.
144 Provedba Ljubljanske deklaracije: smjernice za nacionalne aktivnosti : izgradnja tripartitnih odnosa: razvoj civilnoga društva, nacionalne reforme i europska integracija u istočnoj i jugoistočnoj Europi [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, 2008. ISBN 978-953-95792-6-3.
145 Prva uputa o primjeni glave VII. Zakona o poljoprivrednom zemiljštu ("NN" 152/08 i 21/10) [e-dokument] / Agencija za poljoprivredno zemljište. - Zagreb : Agencija za poljoprivredno zemljište, 2010.
146 Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, [2014.]. - (Serija dokumenata dobre prakse u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu).
147 Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, [2014.]. - (Serija dokumenata dobre prakse u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu).
148 Rad u hladnjačama [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ; Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2014.]. - (Serija dokumenata dobre prakse u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu).
149 Recommendations and outlines of activities related to the information and communication tehnology field [tisak] / team leader Leo Budin. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2001. - (Croatia in 21st century).
150 Recommendations on the quality development of an adult education an lifelong learning system in the Republic of Croatia [tisak + e-dokument] / Ministry of Science, Education and Sports. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2015. ISBN 978-953-6569-95-3.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655