Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

31 Javnost rada tijela javne vlasti : smjernice za provedbu Zakona o pravu na pristup infomacijama [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje.
32 Joint Memorandum on social inclusion of the Republic of Croatia [e-dokument] / Neven Ljubičić (Ministry of Health and Social Welfare), Vladimir Spidla (European Commission responsible for Employment, Social Affairs & Equal Opportunities). - Zagreb : Ministry of Health and Social Welfare, 2007.
33 Kakvoća vode - Uzorkovanje - 10. dio: Smjernice za uzorkovanje otpadnih voda ( ISO 5667-10:1992 ) [tisak] = Water quality - Sampling - Part 10 ... = Qualité de l'eau -Échantillonnage - Partie 10 ... / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 5667-10).
34 Kakvoća vode - Uzorkovanje - 4. dio: Smjernice za uzorkovanje vode prirodnih i umjetnih jezera ( ISO 5667-4:1987 ) [tisak] = Water quality - Sampling - Part 4 ... = Qualité de l'eau -Échantillonnage - Partie 4 ... / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 5667-4).
35 Kakvoća vode - Uzorkovanje - 5. dio: Smjernice za uzorkovanje pitke vode za pripremu hrane i napitaka ( ISO 5667-5:1991 ) [tisak] = Water quality - Sampling - Part 5 ... = Qualité de l'eau -Échantillonnage - Partie 5 ... / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 5667-5).
36 Kakvoća vode - Uzorkovanje - 6. dio: Smjernice za uzorkovanje vode rijeka i potoka ( ISO 5667-6:1990 ) [tisak] = Water quality - Sampling - Part 6 ... = Qualité de l'eau -Échantillonnage - Partie 6 ... / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 5667-6).
37 Kakvoća vode - Uzorkovanje - 7. dio: Smjernice za uzorkovanje vode i pare u kotlovnicama ( ISO 5667-7:1993 ) [tisak] = Water quality - Sampling - Part 7 ... = Qualité de l'eau -Échantillonnage - Partie 7 ... / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 5667-7).
38 Kakvoća vode - Uzorkovanje - 8. dio: Smjernice za uzorkovanje oborina ( ISO 5667-8:1993 ) [tisak] = Water quality - Sampling - Part 8 ... = Qualité de l'eau -Échantillonnage - Partie 8 ... / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 5667-8).
39 Katalog odobrenih udžbenika za osnovne škole, gimnazije i srednje strukovne škole u školskoj godini ... / ... [tisak + e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2004- . ISSN 1846-1646.
40 Klauzula transparentnosti u ugovorima o zakupu poslovnog prostora koje tijela javne vlasti sklapaju s trećim osobama : smjernice [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2016.
41 Kodeks otkupa žitarica i uljarica [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2014.
42 Kokoš hrvatica [e-dokument] / autor: Tihana Biščan. - Zagreb : Savjetodavna služba, 2017.
43 Kriteriji i smjernice za planiranje golfskih igrališta [tisak + e-dokument] / Savjet prostornog uređenja Države. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2010. ISBN 978-953-6793-49-5.
44 M-L pokazatelji : (pokazatelji o pranju novca) [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2010. - (Metodološke upute = Methodological guidelines ; 63).
45 Marketing u turizmu : priručnik za nastavni predmet [e-dokument] / Ana-Marija Čuljak, Slavko Horvat, Ivica Batinić, Nikola Petković. - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2007. ISBN 978-953-7427-03-0.
46 Medicinska prijavno-dojavna jedinica : priručnik [e-dokument] / Hrvatski zavod za hitnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za hitnu medicinu, 2018.
47 Medijski kodeks - vodič za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu [e-dokument] / Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. - Zagreb : Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova, 2019.
48 Memorandum of understanding : regarding mutual co-operation and exchange of information in the field of insurance supervision between the Croatian Financial Services Supervisory Agency, Croatia and the Insurance Supervision Agency, Montenegro [e-dokument] / Croatian Financial Services Supervisory Agency. - Zagreb : Croatian Financial Services Supervisory Agency, 2009.
49 Metodologija za izradu standarda zanimanja [e-dokument] / Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. - Zagreb : Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, 2019.
50 Međusektorska suradnja u integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita [e-dokument] / Goranka Lalić Novak, Teo Giljević. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2021. ISBN 978-953-7870-31-7.
51 Money laundering typologies (cases from national and international practice) [e-dokument] / Republic of Croatia, Ministry of Finance, Any-money Laundering Office (Financial Intellingence Unit). - Zagreb : Ministry of Finance, 2011.
52 Nacionalne smjernice za izvanbolničko liječenje opeklina : početna skrb i napredni postupci održavanja života [e-dokument] / Hrvatski zavod za hitnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za hitnu medicinu, [2011.].
53 Nacionalne smjernice za obradu i odabir primatelja i darivatelja bubrega : usklađene sa smjernicama 2013. European Renal Best Practice (ERBP) Guideline on the management and evaluation of the kidney donor and recipient : prilozi [e-dokument] / [izradila Nacionalna radna grupa za presađivanje bubrega: Sanjin Rački... [et. al]]. - 2. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2016.
54 Nacionalne smjernice za obradu i odabir primatelja i darivatelja bubrega : usklađene sa smjernicama 2013. ERBP Guideline on the management and evaluation of the kidney donor and recipient [e-dokument] / [izradila Nacionalna radna grupa za presađivanje bubrega: Sanjin Rački... [et. al]]. - 2. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2016. ISBN 953-693-056-0.
55 Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2013. ISBN 953-6930-55-2.
56 Nacionalne smjernice za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe s pacijentima kojim je potrebna palijativna skrb [e-dokument] / urednica: Karmen Lončarek. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za hitnu medicinu, 2015. ISBN 978-953-56800-7-9.
57 Naputak o radu biračkih odbora i utvrđivanju identiteta kandidata, birača i drugih osoba koje sudjeluju u izbornom postupku [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Izborno povjerenstvo za provedbu studentskih izbora. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2012.
58 Naputak za izvještavanje klimatoloških podataka s glavnih klimatoloških postaja [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 1996.
59 Naputak za rad na kišomjernoj postaji [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 1996.
60 Naputak za rad običnih klimatoloških postaja [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 1993.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655