Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

121 Statut Agencije za investicije i konkurentnost : [2015] [e-dokument] / Agencija za investicije i konkurentnost. - Zagreb : Agencija za investicije i konkurentnost, 2015.
122 Statut Agencije za investicije i konkurentnost [tisak + e-dokument] / Agencija za investicije i konkurentnost. - Zagreb : Agencija za investicije i konkurentnost, 2012.
123 Statut Agencije za istra緄vanje nesre鎍 i ozbiljnih nezgoda zrakoplova [tisak + e-dokument] / Agencija za istra緄vanje nesre鎍 i ozbiljnih nezgoda zrakoplova. - Zagreb : Agencija za istra緄vanje nesre鎍 i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, 2010.
124 Statut Agencije za istra緄vanje nesre鎍 u zra鑞om, pomorskom i 緀ljezni鑛om prometu (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Agencija za istra緄vanje nesre鎍 u zra鑞om, pomorskom i 緀ljezni鑛om prometu. - Zagreb : Agencija za istra緄vanje nesre鎍 u zra鑞om, pomorskom i 緀ljezni鑛om prometu, 2018.
125 Statut Agencije za istra緄vanje nesre鎍 u zra鑞om, pomorskom i 緀ljezni鑛om prometu [e-dokument] / Agencija za istra緄vanje nesre鎍 u zra鑞om, pomorskom i 緀ljezni鑛om prometu. - Zagreb : Agencija za istra緄vanje nesre鎍 u zra鑞om, pomorskom i 緀ljezni鑛om prometu, 2013.
126 Statut Agencije za javno-privatno partnerstvo [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2013.
127 Statut Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu [e-dokument] / Upravno vije鎒 Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu. - Zagreb : Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, 2011.
128 Statut Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi [e-dokument] / Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. - Zagreb : Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 2011.
129 Statut Agencije za lijekove i medicinske proizvode [e-dokument] / Upravno vije鎒 Agencije za lijekove i medicinske proizvode. - Zagreb : Agencija za lijekove i medicinske proizvode, 2010.
130 Statut Agencije za mobilnost i programe Europske unije : (neslu綽eni pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2011.
131 Statut Agencije za mobilnost i programe Europske unije : (pro鑙规eni tekst Statuta) : [2011] [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2011.
132 Statut Agencije za mobilnost i programe Europske unije : (pro鑙规eni tekst Statuta) : [2013] [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2013.
133 Statut Agencije za mobilnost i programe Europske unije [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2008.
134 Statut Agencije za mobilnost i programe Europske unije [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2019.
135 Statut Agencije za obalni linijski pomorski promet [e-dokument] / Agencija za obalni linijski pomorski promet. - Split : Agencija za obalni linijski pomorski promet, 2006.
136 Statut Agencije za obnovu osje鑛e Tvr餰 [e-dokument] / Agencija za obnovu osje鑛e Tvr餰. - Osijek : Agencija za obnovu osje鑛e Tvr餰, 2019.
137 Statut Agencije za odgoj i obrazovanje [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2007.
138 Statut Agencije za opremu pod tlakom [e-dokument] / Agencija za opremu pod tlakom. - Zagreb : Agencija za opremu pod tlakom, 2012.
139 Statut Agencije za osiguranje radni鑛ih potra緄vanja u slu鑑ju ste鑑ja poslodavca [e-dokument] / Agencija za osiguranje radni鑛ih potra緄vanja u slu鑑ju ste鑑ja poslodavca. - Zagreb : Agencija za osiguranje radni鑛ih potra緄vanja u slu鑑ju ste鑑ja poslodavca, 2009.
140 Statut Agencije za ozakonjenje nezakonito izgra餰nih zgrada [e-dokument] / Agencija za ozakonjenje nezakonito izgra餰nih zgrada. - Zagreb : Agencija za ozakonjenje nezakonito izgra餰nih zgrada, 2013.
141 Statut Agencije za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2009.
142 Statut Agencije za poljoprivredno zemlji箃e : [2013] [e-dokument] / Agencija za poljoprivredno zemlji箃e. - Zagreb : Agencija za poljoprivredno zemlji箃e, 2013.
143 Statut Agencije za poljoprivredno zemlji箃e [e-dokument] / Agencija za poljoprivredno zemlji箃e. - Zagreb : Agencija za poljoprivredno zemlji箃e, 2011.
144 Statut Agencije za poljoprivredno zemlji箃e [e-dokument] / Agencija za poljoprivredno zemlji箃e. - Zagreb : Agencija za poljoprivredno zemlji箃e, 2010.
145 Statut Agencije za prostore ugro緀ne eksplozivnom atmosferom [e-dokument] / Ex-Agencija. - Zagreb : Ex-Agencija, 2015.
146 Statut Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske [2012.] [e-dokument] / Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, 2012.
147 Statut Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske [e-dokument] / Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, 2016.
148 Statut Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske [e-dokument] / Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, 2009.
149 Statut Agencije za regulaciju tr緄箃a 緀ljezni鑛ih usluga : (pre鑙规eni tekst) [tisak] / Agencija za regulaciju tr緄箃a 緀ljezni鑛ih usluga. - Zagreb : Agencija za regulaciju tr緄箃a 緀ljezni鑛ih usluga, 2009.
150 Statut Agencije za regulaciju tr緄箃a 緀ljezni鑛ih usluga [e-dokument] / Agencija za regulaciju tr緄箃a 緀ljezni鑛ih usluga. - Zagreb : Agencija za regulaciju tr緄箃a 緀ljezni鑛ih usluga, 2009.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655