Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>

811 Statut Visoke 筴ole za menad緈ent i dizajn "Aspira" [e-dokument] / Visoka 筴ola za menad緈ent i dizajn Aspira. - Split : Visoka 筴ola za menad緈ent i dizajn Aspira, 2012.
812 Statut Visoke 筴ole za menad緈ent u turizmu i informatici u Virovitici : [2015] [e-dokument] / Visoka 筴ola za menad緈ent u turizmu i informatici u Virovitici. - Virovitica : Visoka 筴ola za menad緈ent u turizmu i informatici u Virovitici, 2015.
813 Statut Visoke 筴ole za menad緈ent u turizmu i informatici u Virovitici [e-dokument] / Visoka 筴ola za menad緈ent u turizmu i informatici u Virovitici. - Virovitica : Visoka 筴ola za menad緈ent u turizmu i informatici u Virovitici, 2009.
814 Statut Visoke 筴ole za menad緈ent u turizmu i informatici u Virovitici [e-dokument] / Visoka 筴ola za menad緈ent u turizmu i informatici u Virovitici. - Virovitica : Visoka 筴ola za menad緈ent u turizmu i informatici u Virovitici, 2013.
815 Statut Visoke 筴ole za primijenjeno ra鑥narstvo [e-dokument] / Upravno vije鎒 Visoke 筴ole za primijenjeno ra鑥narstvo. - Zagreb : Visoka 筴ola za primijenjeno ra鑥narstvo, 2008.
816 Statut Visoke 筴ole za sigurnost [e-dokument] / Visoka 筴ola za sigurnost s pravom javnosti. - Zagreb : Visoka 筴ola za sigurnost s pravom javnosti, 2010.
817 Statut Visoke 筴ole za sigurnost s pravom javnosti : (2014) [e-dokument] / Visoka 筴ola za sigurnost s pravom javnosti. - Zagreb : Visoka 筴ola za sigurnost s pravom javnosti, 2014.
818 Statut Visoke 筴ole za sigurnost s pravom javnosti : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Visoka 筴ola za sigurnost s pravom javnosti. - Zagreb : Visoka 筴ola za sigurnost s pravom javnosti, 2013.
819 Statut Visoke 筴ole za sigurnost s pravom javnosti [e-dokument] / Visoka 筴ola za sigurnost s pravom javnosti. - Zagreb : Visoka 筴ola za sigurnost s pravom javnosti, 2013.
820 Statut Visokog evan餰oskog teolo筴og u鑙li箃a u Osijeku - Visoke 筴ole [tisak] / Visoko evan餰osko teolo筴o u鑙li箃e u Osijeku. - Zagreb : Visoko evan餰osko teolo筴o u鑙li箃e u Osijeku, 2005.
821 Statut Visokog u鑙li箃a "Effectus" - visoke 筴ole za financije i pravo : pro鑙规eni tekst [e-dokument] / Visoko u鑙li箃e "Effectus" - visoka 筴ola za financije i pravo. - Zagreb : Visoko u鑙li箃e "Effectus" - visoka 筴ola za financije i pravo, 2012.
822 Statut Visokog u鑙li箃a Algebra - visoke 筴ole za primijenjeno ra鑥narstvo (potpuni pro鑙规eni tekst) : [2013] [e-dokument] / Visoko u鑙li箃e Algebra - visoka 筴ola za primijenjeno ra鑥narstvo. - Zagreb : Visoko u鑙li箃e Algebra - visoka 筴ola za primijenjeno ra鑥narstvo, 2013.
823 Statut Visokog u鑙li箃a Algebra - visoke 筴ole za primijenjeno ra鑥narstvo (potpuni pro鑙规eni tekst) : [2014] [e-dokument] / Visoko u鑙li箃e Algebra - visoka 筴ola za primijenjeno ra鑥narstvo. - Zagreb : Visoko u鑙li箃e Algebra - visoka 筴ola za primijenjeno ra鑥narstvo, 2014.
824 Statut Visokog u鑙li箃a Algebra - visoke 筴ole za primijenjeno ra鑥narstvo (potpuni tekst) [e-dokument] / Visoko u鑙li箃e Algebra - visoka 筴ola za primijenjeno ra鑥narstvo. - Zagreb : Visoko u鑙li箃e Algebra - visoka 筴ola za primijenjeno ra鑥narstvo, 2012.
825 Statut Visokoga gospodarskog u鑙li箃a u Kri緀vcima : pro鑙规eni tekst [e-dokument] / Visoko gospodarsko u鑙li箃e u Kri緀vcima. - Kri緀vci : Visoko gospodarsko u鑙li箃e u Kri緀vcima, [2020].
826 Statut Visokoga gospodarskog u鑙li箃a u Kri緀vcima [e-dokument] / Visoko gospodarsko u鑙li箃e u Kri緀vcima. - Kri緀vci : Visoko gospodarsko u鑙li箃e u Kri緀vcima, [2015].
827 Statut za Grad Kostajnicu o uredjenju gradske uprave [tisak] / urednica pretiska Marija Krupi. - 3. izd. - Zagreb : Gradsko poglavarstvo Hrvatska Kostajnica, 1999.
828 Statut Zagreba鑛e 筴ole ekonomije i managementa : (pro鑙规eni tekst) : [2013] [e-dokument] / Zagreba鑛a 筴ola ekonomije i managementa. - Zagreb : Zagreba鑛a 筴ola ekonomije i managementa, 2013.
829 Statut Zagreba鑛e 筴ole ekonomije i managementa : (pro鑙规eni tekst) : [2014] [e-dokument] / Zagreba鑛a 筴ola ekonomije i managementa. - Zagreb : Zagreba鑛a 筴ola ekonomije i managementa, 2014.
830 Statut Zagreba鑛e 筴ole ekonomije i managementa : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Zagreba鑛a 筴ola ekonomije i managementa. - Zagreb : Zagreba鑛a 筴ola ekonomije i managementa, 2006.
831 Statut Zaklade "Hrvatska ku鎍 - Croatian House [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska ku鎍 - Croatia House". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska ku鎍 - Croatia House", 2014.
832 Statut Zaklade "Hrvatska za djecu" : [2015] [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2015.
833 Statut Zaklade "Hrvatska za djecu" [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2009.
834 Statut Zaklade "Kultura Nova" [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2012.
835 Statut Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji [e-dokument] / Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji. - Zagreb : Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, 2006.
836 Statut Zaklade policijske solidarnosti [e-dokument] / Upravni odbor Zaklade policijske solidarnosti. - Zagreb : Upravni odbor Zaklade policijske solidarnosti, 2006.
837 Statut Zaklade Sveu鑙li箃a u Zagrebu za stipendiranje studenata [e-dokument] / Zaklada Sveu鑙li箃a u Zagrebu za stipendiranje studenata. - Zagreb : Zaklada Sveu鑙li箃a u Zagrebu za stipendiranje studenata, 2011.
838 Statut Zaklade vojne solidarnosti [e-dokument] / Zaklada vojne solidarnosti. - Zagreb : Zaklada vojne solidarnosti, 2018.
839 Statut Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske 緐panije : (potpuni tekst) [e-dokument] / Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske 緐panije. - Slavonski Brod : Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske 緐panije, 2013.
840 Statut Zavoda za telemedicinu [tisak + e-dokument] / Zavod za telemedicinu. - Zagreb : Zavod za telemedicinu, 2006.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655