Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

421 Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Oriovac za razdoblje od 2018. - 2021. [e-dokument] / Općina Oriovac. - Oriovac : Općina Oriovac, 2018.
422 Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Požeško-slavonske županije od 2012. do 2015. godine [e-dokument] / Županijska skupština Požeško-slavonske županije. - Požega : Požeško-slavonska županija, 2012.
423 Strategija korporativnog upravljanja [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2018.
424 Strategija korporativnog upravljanja [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2013.
425 Strategija krajobraznog uređenja Grada Ludbrega do 2027. [e-dokument] / VITA PROJEKT d.o.o.. - Ludbreg : Grad Ludbreg, 2020.
426 Strategija kreativnog i kulturnog razvitka Grada Labina : 2020-2030 [e-dokument] / Grad Labin. - Labin : Grad Labin, 2020.
427 Strategija kulturnog i kreativnog razvitka Grada Zagreba 2015. - 2022. [e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, 2015.
428 Strategija kulturnog razvitka : Hrvatska u 21. stoljeću : dokument [tisak] / voditelj projekta Vjeran Katunarić, urednici Biserka Cvjetičanin i Vjeran Katunarić. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2003. - (Biblioteka Kulturni razvitak ; knj. 3). ISBN 953-6240-23-8.
429 Strategija kulturnog razvitka : nacrt [tisak] / voditelj projekta Vjeran Katunarić, urednici Biserka Cvjetičanin i Vjeran Katunarić. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2001. - (Biblioteka Kulturni razvitak ; knj. 1). ISBN 953-6240-07-6.
430 Strategija kulturnog razvitka grada Osijeka 2014. - 2020. [e-dokument] / Grad Osijek. - Osijek : Grad Osijek, 2014.
431 Strategija kulturnog razvitka Grada Rijeke za razdoblje 2013. - 2020. [e-dokument] / Grad Rijeka, Gradsko vijeće. - Rijeka : Grad Rijeka, 2013.
432 Strategija kulturnog razvoja Grada Karlovca 2014. - 2024. [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, 2014.
433 Strategija kulturnog razvoja Zagrebačke županije #kultura697, 2016.-2026. [e-dokument] / Veleučilište Baltazar Zaprešić. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2017.
434 Strategija kulturnoga razvitka Grada Siska 2019. - 2024. god. [e-dokument] / Hrvatsko društvo kulturnog turizma - CroCulTour. - Sisak : Grad Sisak, 2017.
435 Strategija kulturnoga razvitka grada Splita 2015. - 2025. [e-dokument] / Grad Split. - Split : Grad Split, [2015].
436 Strategija lokalnog razvoja Općine Saborsko 2014.-2020. [e-dokument] / Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA d.o.o.. - [Saborsko] : Općina Saborsko, 2014.
437 Strategija Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : 2016. - 2020. [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2016.
438 Strategija Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. : sažetak [e-dokument] / Državna geodetska uprava. - Zagreb : Državna geodetska uprava, 2020.
439 Strategija Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateški plan Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017. - 2020. [e-dokument] / Nacionalna infrastruktura prostornih podataka. - [Zagreb] : Vijeće Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, [2017].
440 Strategija nadzora željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Agencija za sigurnost željezničkog prometa. - Zagreb : Agencija za sigurnost željezničkog prometa, 2022.
441 Strategija neovisnog razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC) u Republici Hrvatskoj za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2007.
442 Strategija o brendiranju Grada Svete Nedelje [e-dokument] / Media Val. - Sveta Nedelja : Grad Sveta Nedelja, 2021.
443 Strategija obrazovanja Istarske županije [e-dokument] / Istarska županija. - [Pula] : Istarska županija, 2016.
444 Strategija obrazovanja odraslih = A strategy for adult education [tisak] / urednici Mirko Smoljić, Ivan Milanović Litre. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2007. ISBN 978-953-6569-32-8.
445 Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
446 Strategija održivog korištenja energije Krapinsko-zagorske županije [e-dokument] / Krapinsko-zagorska županija. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija : Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, 2012. ISBN 978-953-55449-1-3.
447 Strategija održivog korištenja energije Zagrebačke županije [e-dokument] / Zagrebačka županija. - Zagreb : Zagrebačka županija : Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, 2009. ISBN 978-953-55449-1-3.
448 Strategija održivog razvoja poljoprivrede 2016.-2020. [e-dokument] / Općina Pušća. - [Pušća] : Općina Pušća, [2017].
449 Strategija održivog razvoja turizma Grada Labina u razdoblju od 2014. do 2020. godine [e-dokument] / Grad Labin. - Labin : Grad Labin, 2014.
450 Strategija održivog razvoja turizma Grada Labina u razdoblju od 2016. do 2020. godine [e-dokument] / Grad Labin. - Labin : Grad Labin, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655