Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu [e-dokument] / Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. - Osijek : Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, 2019.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Materijalni opis:PDF 7,3 MB [19 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Odluka o izmjeni Statuta Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu [e-dokument] / Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. - Osijek : Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, 2019.
* Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu [e-dokument] / Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. - Osijek : Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, 2019.
Područje djelatnosti:Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/2008/20051...
Sadržaj:Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655