Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Hrvatske javnobilježničke komore [e-dokument] / Hrvatska javnobilježnička komora. - Zagreb : Hrvatska javnobilježnička komora, 2000.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska javnobilježnička komora
Materijalni opis:PDF 157,62 KB [15 str.]
Vidi:* Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore [e-dokument] / Hrvatska javnobilježnička komora. - Zagreb : Hrvatska javnobilježnička komora, 2015.
Područje djelatnosti:Pravo i pravosuđe
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/105476/...
Sadržaj:Hrvatska javnobilježnička komora

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655