Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Strategija razvoja Grada Karlovca za razdoblje od 2013. do 2020. godine [e-dokument] / [koordinator izrade: Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA d.o.o., Daniela Peris]. - Karlovac : Grad Karlovac, [2012].
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Karlovac
Materijalni opis:PDF 4,88 MB [147 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/300/148111...
Sadržaj:razvojna politika
razvojni plan
Karlovac

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655