Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Strategija razvoja Grada Garešnice 2016. - 2020. [e-dokument] / [strategiju izradili Poduzetnički centar Garešnica i Poduzetnički centar Pakrac]. - Garešnica : Grad Garešnica, 2016.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Garešnica
Materijalni opis:PDF 3,39 MB [147 str.] : ilustr.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/286/156665...
Sadržaj:razvojna politika
ekonomski razvoj
javna infrastruktura
gradska infrastruktura
kvaliteta života
seoski turizam
kulturna baština
Garešnica

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655