Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Poslovna strategija za razdoblje od 2020. do 2023. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Carinska uprava Ministarstva financija
Materijalni opis:PDF 411,92 KB [14 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1331/20378...
Sadržaj:carinska pristojba
carinik
carinski propisi
korupcija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655