Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Pročišćeni tekst Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Kornati" [e-dokument] / Nacionalni park Kornati. - Murter : Javna ustanova Nacionalni park Kornati, 2011.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Javna ustanova Nacionalni park Kornati
Materijalni opis:PDF 73,40 KB [8 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/117/105609/w...
Sadržaj:Javna ustanova Nacionalni park Kornati

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655