Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2013.
Tip dokumentacije:statut
Materijalni opis:PDF 107,84 KB [11 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Statut Hrvatske komore arhitekata (izvorišna osnova) [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2010.
Područje djelatnosti:Graditeljstvo i urbanizam
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/110612/...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655