Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Fakulteta organizacije i informatike (Pročišćeni tekst - Usklađeno s Odlukom o izmjenama i dopunama od 16. rujna 2008.) [e-dokument] / Sveučilište u Zagreb, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 2008.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
Materijalni opis:59 str.
Jezik:Hrvatski
Vidi:* PRIJEVOD: Statute of the Faculty of Organization and Informatics : (Revised text - aligned with the Decision about the amendments and updates from the September 16th 2008) [e-dokument] / Faculty of Organization and Informatics. - Varaždin : University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, 2008.
Područje djelatnosti:Znanost i istraživanje. Tehničke znanosti
Obrazovanje i sport
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/204/33370/ww...
Sadržaj:Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655