Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu : (potpuni tekst) [e-dokument] / Sveučilišta u Splitu, Filozofski fakultet. - Split : Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2014.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Materijalni opis:PDF 212,16 KB [38 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Odluke o izmjenama i dopunama Statuta : [2014] [e-dokument] / Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu. - Split : Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2014.
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
Znanost i istraživanje. Društvene znanosti i humanistika
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1017/116610/...
Sadržaj:Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655