Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Administrativni aranžman o načinu primjene Konvencije o socijalnom osiguranju između SFRJ i Švicarske Konfederacije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997). NE VAŽI!.
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bern, 1963-07-05
Republika Hrvatska stranka je Aranžmana od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Aranžmana objavljen u: Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 12/1964
Vidi:* Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije.
* Konvencija o socijalnom osiguranju. NE VAŽI!.
Područje djelatnosti:Društvena skrb
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Švicarska [kao potpisnik]
socijalna naknada

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655