Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Administrativni sporazum između SFRJ i Republike Francuske za primjenu odredaba Opće konvencije o socijalnom osiguranju, od 5. siječnja 1950. izmijenjene i dopunjene novelom uz spomenutu konvenciju i razmjenom pisama od 8. veljače 1966. godine, koja se odnosi na porodične dodatke - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Beograd, 1967-01-23
Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst nije objavljen
Vidi:* Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije.
* Administrativni sporazum između SFRJ i Republike Francuske o izmjeni, dopuni, ukidanju i zamjeni izvjesnih odredaba Administrativnog sporazuma od 23. siječnja 1967., koji se odnosi na način primjene Opće konvencije o socijalnom osiguranju od 5. siječnja 1950., izmjenjene i dopunjene novelama od 1966. i 1969. godine.
* Opća konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Republike Francuske.
Područje djelatnosti:Rad, zapošljavanje i mirovinski sustav
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/263/142637...
Sadržaj:Francuska [kao potpisnik]

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655