Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti, NN-MU 008/2019).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Sejong, 2019-08-14; Zagreb, 2019-09-10
Datum ratifikacije: 2019-10-24
Vidi:* Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti.
* Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti.
Područje djelatnosti:Rad, zapošljavanje i mirovinski sustav
URL:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2019_10_8_63.html
Sadržaj:Koreja (Južna) [kao potpisnik]
mirovinsko osiguranje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655