Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Administrativni sporazum o provedbi Konvencije o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Bugarske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Sofija, 1958-06-09
Republika Hrvatska stranka je Sporazuma od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Sporazuma objavljen u: Službenom listu FNRJ, Dodatak Međunarodni ugovori, broj 4/1959.
Vidi:* Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji.
* Konvencija o socijalnom osiguranju između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Bugarske. NE VAŽI!.
Područje djelatnosti:Društvena skrb
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:Bugarska [kao potpisnik]
socijalna naknada

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655