Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Administrativni sporazum za primjenu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Québeca - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Québeca, NN-MU 006/2001).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Montreal, 1999-10-25
Datum ratifikacije: 2001-05-10
Datum stupanja na snagu: istodobno kada i Sporazum
Vidi:* Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Québeca.
* Sporazum o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Québeca.
Područje djelatnosti:Rad, zapošljavanje i mirovinski sustav
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Kanada [kao potpisnik]
mirovinsko osiguranje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655