Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Administrativni sporazum o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade od 22. travnja 1998. godine - (Uredba o objavljivanju Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade od 22. travnja 1998. godine, NN-MU 016/1998).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 1998-04-22
Datum ratifikacije: 1998-11-12
Datum stupanja na snagu: 1999-05-01
Vidi:* Uredba o objavljivanju Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade od 22. travnja 1998. godine.
* Ugovor o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade.
* Objava o stupanju na snagu Ugovora o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade, te Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade.
Područje djelatnosti:Društvena skrb
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Kanada [kao potpisnik]
socijalna naknada

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655