Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Administrativni sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju, NN-MU 005/1998).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bern, 1997-11-24
Datum ratifikacije: 1998-03-12
Datum stupanja na snagu: 1998-01-01
Ovaj administrativni sporazum stupa na snagu istovremeno s Ugovorom i vrijedi jednako dugo kao i on
Vidi:* Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju.
* Ugovor između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju.
Područje djelatnosti:Društvena skrb
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Švicarska [kao potpisnik]
socijalna naknada

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655