Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Administrativni sporazum o primjeni Konvencije o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Beograd, 1957-05-22
Republika Hrvatska stranka je Sporazuma od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Sporazuma nije objavljen
Vidi:* Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije.
* Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike. NE VAŽI!.
Područje djelatnosti:Društvena skrb
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Češka [kao potpisnik]
Slovačka [kao potpisnik]
socijalna naknada

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655