Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Fakulteta organizacije i informatike (pročišćeni tekst od 20. srpnja 2004. godine) : tekst usklađen s Izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta organizacije i informatike, koje je donio dekan Fakulteta organizacije i informatike 22. 06. 2001. te na koje je dao suglasnost Senat Sveučilišta u Zagrebu 10. 07. 2001. [e-dokument] / Sveučilište u Zagreb, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 2004.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
Materijalni opis:28 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
Znanost i istraživanje. Tehničke znanosti
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/204/204/www....
Sadržaj:Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655