Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2010.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Materijalni opis:PDF 210,23 KB [35 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
Znanost i istraživanje. Društvene znanosti i humanistika
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/105476/...
Sadržaj:Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655