Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Mapa razvojnih projekata Općine Muć [e-dokument] / Urbanex d.o.o. - Splitsko-dalmatinska županija : Općina Muć, 2015.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Općina Muć
Materijalni opis:PDF 6,51 MB [69 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/590/226130...
Sadržaj:ekonomski razvoj
razvojno područje
fondovi EU-a
razvojni plan
Muć

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655