Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Materijalni opis:62 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Društvena skrb
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/10/31637/VLA...
Sadržaj:razvojna politika
osoba s invaliditetom
integracija osoba s invaliditetom
skrb za invalide
samostalnost osoba s invaliditetom

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655