Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta : pročišćeni tekst : [2006.] [e-dokument] / Rudarsko-geološko-naftni fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2006.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Materijalni opis:PDF 265,84 KB [47 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Znanost i istraživanje. Tehničke znanosti
Obrazovanje i sport
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/195/68874/ww...
Sadržaj:Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655