Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Materijalni opis:PDF 2,12 MB [26 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Statut Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015.
Područje djelatnosti:Znanost i istraživanje. Prirodne i primijenjene znanosti
Obrazovanje i sport
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/221/108237/w...
Sadržaj:Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655