Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2011.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Materijalni opis:PDF 283,30 KB [31 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Znanost i istraživanje. Prirodne i primijenjene znanosti
Obrazovanje i sport
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/220/75896/ww...
Sadržaj:Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655