Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Pravosudne akademije [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, 2016.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Pravosudna akademija
Materijalni opis:PDF 9,28 MB [14 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Odluka o dopuni Statuta Pravosudne akademije [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, 2017.
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1258/16195...
Sadržaj:Pravosudna akademija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655