Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

91 Prijedlog zakona o potvrđivanju Izmjena i dopuna Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Razvoj ljudskih potencijala" u Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/64] Šezdeset četvrta sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-11-29] prilozi za raspravu).
92 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/21] Dvadeset prva sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-04-19] prilozi za raspravu).
93 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i europske Komisije za višegodišnji Operativni program "Zaštita okoliša" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/73] Sedamdeset treća sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-01-24] prilozi za raspravu).
94 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i europske Komisije za višegodišnji Operativni program "Promet" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/73] Sedamdeset treća sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-01-24] prilozi za raspravu).
95 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/58] Pedeset osma sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-10-25] prilozi za raspravu).
96 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/58] Pedeset osma sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-10-25] prilozi za raspravu).
97 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - 3. dio,s Konačnim prijedlogom zakona : prijedlog [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/36] Trideset šesta sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-06-27] prilozi za raspravu).
98 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na dio Višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2011. godinu (decentralizirano upravljanje), s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/27] Dvadeset sedma sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-05-17] prilozi za raspravu).
99 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/21] Dvadeset prva sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-04-19] prilozi za raspravu).
100 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/21] Dvadeset prva sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-04-19] prilozi za raspravu).
101 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA prekogranični Program Mađarska - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/117] Sto sedamnaesta sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-09-26] prilozi za raspravu).
102 Prijedlog zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/36] Trideset šesta sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-06-27] prilozi za raspravu).
103 Program "Hrvatski otočni proizvod" [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020.
104 Program održivog društvenog i gopodarskog razvoja potpomognutih područja [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
105 Program održivog razvoja lokalne zajednice : Programsko tijelo: Uprava za regionalni razvoj : Provedbena jedinica: Sektor za provedbu razvojnih programa [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
106 Program održivog razvoja lokalne zajednice [2017] [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za regionalni razvoj, Sektor za provedbu programa regionalnoga razvoja. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
107 Program održivog razvoja lokalne zajednice [2019] [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019.
108 Program održivog razvoja lokalne zajednice [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za regionalni razvoj, Sektor za provedbu programa regionalnoga razvoja. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
109 Program održivog razvoja lokalne zajednice [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za regionalni razvoj, Sektor za provedbu programa regionalnoga razvoja. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.
110 Program podrške brdsko-planinskim područjima [2020] [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020.
111 Program podrške brdsko-planinskim područjima [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019.
112 Program podrške regionalnom razvoju [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za regionalni razvoj, Sektor za provedbu programa regionalnoga razvoja. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
113 Program poticanja razvoja civilnog društva na otocima 2021.-2027. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
114 Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine : smjernice za podnositelje projektnih prijedloga [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
115 Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
116 Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije : smjernice za podnositelje projektnih prijedloga [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
117 Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
118 Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2013. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
119 Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2012.
120 Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655