Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

61 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
62 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
63 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
64 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018.
65 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018.
66 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci Sveučilišta u Rijeci [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018.
67 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Sveučilišta u Zadru [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018.
68 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Sveučilišta u Zadru [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018.
69 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu Hrvatskih studija [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018.
70 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu Hrvatskih studija [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018.
71 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Sveučilišta u Zadru - Pomorskog odjela [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2017.
72 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Sveučilišta u Zadru - Odjela za zdravstvene studije [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
73 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Sveučilišta u Zadru - Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2017.
74 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku - Odjela za umjetnost i restauraciju [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
75 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018.
76 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku - Odjela za stručne studije [2015] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
77 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018.
78 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018.
79 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018.
80 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku - Odjela za stručne studije [2016] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
81 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018.
82 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli - Muzičke akademije u Puli [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2017.
83 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku - Odjela za akvakulturu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
84 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije DIU Libertas Međunarodnog sveučilišta [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
85 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije djelatnosti Sveučilišta u Zadru - Odjela za geografiju [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
86 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
87 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2014.
88 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
89 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
90 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu : [22.01.2016.] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655