Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

121 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Pravnog fakulteta u Rijeci Sveučilišta u Rijeci [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
122 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
123 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Pravnog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
124 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
125 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku : [2014] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2014.
126 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu : [20.6.2016.] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
127 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu : [22.4.2016.] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
128 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
129 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : [2016] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
130 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
131 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta u Zadru - odjela iz područja humanističkih znanosti (nefilološki dio) : [2014] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2014.
132 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta u Zadru - odjela iz područja humanističkih znanosti (filološki dio) [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
133 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta u Zadru - odjela iz područja humanističkih znanosti (filološki dio) : [25.03.2016.] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
134 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta u Zadru - odjela iz područja humanističkih znanosti (filološki dio) : [2014] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2014.
135 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta u Zadru - odjela iz područja društvenih znanosti [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
136 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta u Zadru - odjela iz područja društvenih znanosti [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2014.
137 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta u Rijeci - Odjela za matematiku [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
138 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta u Rijeci - Odjela za informatiku [2016] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
139 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta u Rijeci - Odjela za fiziku [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
140 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta u Rijeci - Odjela za informatiku [2015] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
141 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta u Rijeci - Odjela za biotehnologiju [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
142 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta Sjever [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
143 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli - Odjela za studij na talijanskom jeziku, Odjela za humanističke znanosti te Odjela za odgojne i obrazovne znanosti [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
144 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjela za matematiku [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
145 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjela za matematiku : [2016] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
146 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjela za kemiju [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
147 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjela za fiziku [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
148 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjela za biologiju [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.
149 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Sveučilišta u Zadru - odjela iz područja humanističkih znanosti (nefilološki dio) : [25.03.2016.] [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2016.
150 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655