Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

151 Crveni popis biljnih svojti, životinjskih svojti (sisavci) Republike Hrvatske [tisak] = Red list of plant taxons, animal taxons (mammals) of the Republic of Croatia / uredio Eugen Draganović. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, Zavod za zaštitu prirode, 1994. ISBN 953-96068-2-9.
152 Crveni popis ugroženih biljaka i životinja Hrvatske [tisak] / Državni zavod za zaštitu prirode. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2004. ISBN 953-6793-14-8.
153 Dan zaštite okoliša : 5. lipnja 2001. [tisak] = World environment day / Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, 2001.
154 Dan zaštite okoliša : 5. lipnja 2002. [tisak + e-dokument] = World environment day / Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, 2002.
155 Danji leptiri : priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja [e-dokument] / Mladen Kučinić, Ivana Plavac. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2009. ISBN 978-953-7169-65-7.
156 Danube Pollution Reduction Programme : national reviews 1998 : Croatia [tisak] - Vienna : Danube Programme Coordination Unit.
157 Danube Pollution Reduction Programme : national reviews 1998 : Croatia. Executive summary [tisak] / Danube Programme Coordination Unit. - Vienna : Danube Programme Coordination Unit, 1998.
158 Danube Pollution Reduction Programme : national reviews 1998 : Croatia. National Planning Workshop, Croatia, Varaždin, September 15-18, 1998 [tisak] / Danube Programme Coordination Unit. - Vienna : Danube Programme Coordination Unit, 1998.
159 Danube Pollution Reduction Programme : national reviews 1998 : Croatia. Project files [tisak] / Danube Programme Coordination Unit. - Vienna : Danube Programme Coordination Unit, 1998.
160 Danube Pollution Reduction Programme : national reviews 1998 : Croatia. Technical reports : part A: Social and economic analysis ; part B: Financing mechanism [tisak] / Danube Programme Coordination Unit. - Vienna : Danube Programme Coordination Unit, 1998.
161 Danube Pollution Reduction Programme : national reviews 1998 : Croatia. Technical reports : part C: Water quality ; part D: Water environmental engineering [tisak] / Danube Programme Coordination Unit. - Vienna : Danube Programme Coordination Unit, 1998.
162 Delta Neretve : vlažno područje za ljude [tisak] / Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine. - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, [2001].
163 DHMZ : Državni hidrometeorološki zavod [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, [2011].
164 Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske : plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, provedba mjere 4.1. Izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 2018.
165 Diversity of wetlands in Croatia [tisak] / Ministry of Environmental Protection and Physical Planning. - Zagreb : Ministry of Environmental Protection and Physical Planning, Nature Protection Division, [2001].
166 Dobra praksa pri ugradnji i servisiranju jednostavnih klimatizacijskih uređaja : priručnik za servisere rashladnih i klimatizacijskih uređaja [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj, Služba za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 2015.
167 Dodatak A - Ispuštanja u zrak [e-dokument] / Agencija za zaštitu okoliša. - Zagreb : Agencija za zaštitu okoliša, 2008. ISBN 978-953-7582-04-3.
168 Donji tok Neretve : prekogranično močvarno područje [tisak] / Jasminka Radović, Jaroslav Vego. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske : Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegovačko-Neretvanske županije, Bosna i Hercegovina, [2001].
169 Dopunski protokol iz Nagoye i Kuala Lumpura o odgovornosti i naknadi štete uz Protokol o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) - (Zakon o potvrđivanju Dopunskog protokola iz Nagoye i Kuala Lumpura o odgovornosti i naknadi štete uz protokol o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol), NN-MU 007/2019).
170 Druga preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2017.
171 Drugo Izvješće o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2011.-prosinac 2012. godine [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 2013.
172 Drugo usklađenje strukture Plana upravljanja vodama za 2011. godinu sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o preraspodjeli sredstava Financijskog plana Hrvatskih voda za 2011. godinu [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2011.
173 Drugo, treće i četvrto nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) [tisak] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2006. ISBN 978-953-6793-44-0.
174 Drugo, treće i četvrto nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) : sažetak [tisak] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2006. ISBN 978-953-6793-45-7.
175 Društveni aspekti poplava [e-dokument] / Centar Građevinskog fakulteta d.o.o., Hidrokonzalt projektiranje d.o.o.. - Zagreb : Hrvatske vode, 2021.
176 Državni hidrometeorološki zavod [tisak] = Meteorological and Hydrological Service / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske, [1998].
177 Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora [tisak] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, [2010].
178 Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora [e-dokument] / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture]. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, [2010].
179 Državni zavod za zaštitu prirode [tisak] / Državni zavod za zaštitu prirode. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2007.
180 Državni zavod za zaštitu prirode [tisak] / Državni zavod za zaštitu prirode. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2004.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655