Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

121 EAN sustav : zahtjev tržišta [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Hrvatsko udruženje za kodiranje CRO-EAN. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Hrvatsko udruženje za kodiranje CRO-EAN, [1998].
122 Ekonomski doprinos djelatnosti temeljenih na autorskom pravu u gospodarstvu Republike Hrvatske : sažetak studije [tisak] = Economic contribution of copyright-based industries to the economy of the Republic of Croatia : executive summary / autori studije Željko Topić ...[et al.]. - Zagreb : State Intellectual Property Office, 2007.
123 Ekonomski doprinos djelatnosti temeljenih na autorskom pravu u gospodarstvu Republike Hrvatske [tisak] / autori studije Željko Topić ...[et al.]. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, [2007]. ISBN 978-953-6513-55-0.
124 Električna postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1kV (HD 637 S1:1999) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN HD ; 637 S1).
125 Električni uređaji za eksplozivne atmosfere, 10. dio: Klasifikacija ugroženog prostora ( IEC 79-10:1995; EN 60079-10:1996 ) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997 . - (Hrvatska norma HRN EN ; 60079-10).
126 Električni uređaji za eksplozivne plinske atmosfere : 14. dio: Električne instalacije u ugroženim prostorima (osim rudnika) (IEC 79-14:1996) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997 . - (Hrvatska norma HRN IEC ; 79-14).
127 Električni uređaji za eksplozivne plinske atmosfere : 17. dio: Pregled i održavanje električnih instalacija u ugroženim prostorima (osim rudnika) (IEC 79-17:1996) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN IEC ; 79-17).
128 Električni uređaji za potencijalno eksplozivne atmosfere - Nadtlak "p" (EN 50016:1995) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Hrvatska norma HRN EN ; 50016).
129 Elektronička oprema za uporabu u energetskim instalacijama (EN 50178:1997) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2001. - (Hrvatska norma HRN EN ; 50178).
130 Elektroničke vage [tisak] / Organisation Internationale de Métrologie Légale - OIML. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Međunarodna preporuka OIML R ; 74).
131 Elementi za zakon o mjeriteljstvu [tisak] / Međunarodna organizacija za zakonsko mjeriteljstvo ; preveo Mirko Vuković. - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo, 2007.
132 Ergonomska načela vezana uz mentalno opterećenje na radu - 1.dio: Opći nazivi i definicije (ISO 10075:1991 ; EN ISO 10075:2000) - Četverojezično izdanje [tisak] = Ergonomic principles related tomental work-load - Part 1: General terms and definitions (ISO 10075:1991 ; EN ISO 10075:2000) - Quadrilingual edition = Principes ergonomiques concernant la charge de travail mental - Partie 1: Termes généraux et leurs définitions (ISO 10075:1991 ; EN ISO 10075:2000) - Edition quadrilingue = Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung - Teil 1: Allgemeines und Begriffe (ISO 10075:1991 ; EN ISO 10075:2000) - Viersprachige Fassung / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - (Hrvatska norma HRN EN ISO ; 10075).
133 Espacenet [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2013.
134 Etalonske mjere obujma za ispitivanje mjernih sustava za kapljevine različite od vode [tisak] / Međunarodna organizacija za zakonsko mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo, 2007. - (Međunarodna preporuka OIML R ; 120).
135 Etički kodeks Imunološkog zavoda d.d. [e-dokument] / Imunološki zavod d.d.. - Zagreb : Imunološki zavod d.d., 2011.
136 Europa i globalno informacijsko društvo : preporuke Europskom vijeću [tisak] / Europska komisija ; urednik Predrag Pale. - 2. izd. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1999. ISBN 953-6755-01.
137 Europska normizacija [tisak] / EU. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, [1998].
138 Europske smjernice iz područja mjeriteljskog nadzora nad pretpakovinama [tisak] / glavni urednik Mladen Jakovčić ; preveo Mirko Vuković. - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo : Hrvatsko mjeriteljsko društvo, 2007.
139 Europske smjernice iz područja mjeriteljstva [tisak] / glavni urednik Mladen Jakovčić ; preveo Mirko Vuković. - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo : Hrvatsko mjeriteljsko društvo, 2007.
140 Ex - Agencija : zajedno prema sigurnosti [e-dokument] / Ex-Agencija [Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom]. - Zagreb : Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, [2009.].
141 Ex - Agencija novosti [tisak] / Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. - Zagreb : Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, 2004- . ISSN 1330-3650.
142 Ex-Bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom [tisak + e-dokument] / Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. - Zagreb : Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, 2003- . ISSN 1845-0172.
143 Faze razvoja hrvatskih normativnih dokumenata [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, [2010.].
144 Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, 2014.
145 Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera elektrotehnike. - Fužine : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, 2015.
146 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za ... godinu sa izvješćem neovisnog revizora o revizijsskom uvidu [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2019-.
147 Financijski plan 2015. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - [Zagreb] : Ministarstvo gospodarstva, [2014].
148 Financijski plan 2022.-2024. godinu [e-dokument] / Imunološki zavod. - Zagreb : Imunološki zavod, 2022.
149 Financijski plan Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 2015. - 2017. [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - [Zagreb] : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, [2015].
150 Financijski plan za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, [2014].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655